Tâm sự về cái “Ngu” của con quạ khi gắp sỏi làm đầy bình nước

Xin chào, mình là Henry (Thi thoảng hay viết tâm sự cho HayTamSu.com), hôm nay mình muốn chia sẻ về một bài học về cách nhìn nhận sự việc theo yếu tố tích cực chứ không tập trung vào những điều tiêu cực mà bạn thấy hoặc nhận ra trước mắt. Thói quen đánh giá sự việc theo tính tiêu cực hiện đang rất … Xem thêm ...