Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPadiCloud là một gói gồm nhiều dịch vụ đám mây miễn phí của Apple nhằm đồng bộ hóa dự liệu giữa các thiết bị.

Ngoài tính năng đồng bộ, iCloud còn có khả năng bảo mật dữ liệu và thiết bị cho người dùng.

Với tầm quan trọng của mình, Có thể nói tài khoản iCloud là sinh mệnh của thiết bị.

Hình 1 - Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad

Vì một hay nhiều lý do nào đó mà bạn đang muốn thay đổi tài khoản iCloud của mình nhưng chưa biết phải thực hiện như thế nào.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone và iPad.

Hướng dẫn chi tiết cách thay đổi tài khoản iCloud.

Thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad gồm có 10 bước

Bước 1: Các bạn vào mục “Cài đặt” (Setting) của điện thoại có hình chiếc răng cưa.

Hình 2 - Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad

Bước 2: Trong mục “Cài đặt”, tìm và chọn vào mục “Cài đặt chung” (Genneral)

Hình 3 - Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad

Bước 3: Các bạn chọn tiếp mục “Giới hạn”.

Hình 4 - Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad

Bước 4: Chọn tiếp mục “Bật giới hạn”

Hình 5 - Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad

Bước 5: Trong mục này yêu cầu phải có mật khẩu, các bạn nhập mật khẩu giới hạn của mình vào.

Hình 6 - Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad

Bước 6: Cũng trong mục “Giới hạn” này, các bạn tìm đến và chọn mục “Tài khoản”.

Hình 7 - Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad

Bước 7: Chọn tiếp mục “Cho phép thay đổi” để có thể thay đổi tài khoản iCloud cho iPhone.

Hình 8 - Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad

Bước 8: Các bạn quay lại mục “Cài đặt”, sau đó chọn mục “iCloud”

Hình 9 - Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad

Bước 9: Chọn vào mục “Đăng xuất” để thoát tài khoản hiện tại. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu iCloud. Bạn nhập mật khẩu để có thể thực hiện việc thay đổi tài khoản iCloud cho thiết bị.

Hình 10 - Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad

Bước 10: Để đăng nhập tài khoản iCloud mới, các bạn quay lại mục iCloud và đăng nhập vào tài khoản khác.

Hình 11 - Hướng dẫn thay đổi tài khoản iCloud trên iPhone, iPad

Qua 10 bước trên đây là các bạn đã hoàn thành việc thay đổi tài khoản iCloud cho iPhone và iPad rồi.

Lan Anh chúc các bạn thành công.