Tải và Cài đặt Microsoft Office 2016 cho Windows 10, 7, 8/8.1

Đây là hướng dẫn chi tiết cách tải và cài đặt phiên bản Microsoft Office 2016 Preview trên Windows 7, Windows 8/8.1 và Windows 10 Trước khi Microsoft quyết định tung ra bản chính thức Microsoft Office 2016 Preview đến với đông đảo người dùng trên thế giới để người sử dụng có điều kiện trải nghiệm … Xem thêm ...