Thay đổi và xóa số điện thoại khôi phục Gmail

Việc sử dụng số điện thoại trong tài khoản Email, Gmail không chỉ đảm bảo tính an toàn cao mà còn giúp người dùng dễ dàng trong việc lấy lại mật khẩu Gmail khi bạn vô tình quên password, tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, chúng ta có thể thay đổi số điện thoại tùy ý như xóa số, thêm hoặc thay đổi … Xem thêm ...