Sửa lỗi Chrome không hiện icon ứng dụng ở Start Menu

Đã lâu rồi Windows 10 của mình gặp lỗi là các biểu tượng Chrome trên Start Menu không có hiện được biểu tượng icon ứng dụng Chrome. Hôm nay mới tìm được cách để khắc phục vấn đề này vì vậy chia sẻ lại lên đây cho các bạn đang gặp lỗi ứng dụng Chrome không hiện được icon (biểu tượng) trên Start … Xem thêm ...