Cách chặn quảng cáo Pop-up bật lên giữa các trang web

Hướng dẫn cách chặn cửa sổ Pop-up , quảng cáo nhảy ra giữa trang web trên các trình duyệt Chrome, FireFox, Safari,Opera, Internet Explorer Có rất nhiều người sử dụng Chrome, FireFox, Safari,Opera, Internet Explorer phàn nàn về sự phiền hà mà cửa sổ Pop-up gây ra. Quảng cáo dạng bật cửa sổ Pop-up là … Xem thêm ...